Zdjęcia przedstawiają różne oblicza Gorców.
Oryginały w formacie JPG, TIFF, RAW, rozdzielczość  3072x2048, 4368x2912. 
 

Gorce, Gorc, szopka
foto

 

Pasmo Gorców rozciąga się między Pasmem Podhalańskim i doliną Raby na zachodzie, doliną Dunajca na wschodzie, Beskidem Wyspowym na północy oraz Kotliną Orawsko - Nowotarską i Pieninami od południa.

Gorce, widok na Tatry

Nazwa „Gorce" pochodzi od „górców" - małych gór, lub „gorzeć" — palić się, płonąć

Gorce

(co ma związek z licznymi polanami gorczańskimi, które były tworzone przez wypalanie fragmentów lasu.

Gorce - widok na Tatry

 Najważniejsze szczyty to: Turbacz (1310 m), Jaworzyna Kamienicka (1288 m),  Kiczora ( 282 m), Gorc (1228m), Kudłoń (1276m), Lubań (1211m). Budowa geologiczna - szczyty Gorców i pozostałych wymienionych pasm zbu­dowane są z piaskowców magurskich, które osadziły się w morzu w górnym eocenie (dolny trzeciorzęd) przed około 42 mln. lat. Kompleks warstw piaskowców magurskich ma około 2000 m miąższości.

Gorce, Tatry, koń

Są to skały gruboławicowe, grubo lub średnio ziarniste,  najczęściej koloru szarozielonawego z muskowitem. Warstwy luźnych osadów zostały przetransportowane przez wody płynące, a prądy morskie rozłożyły je na dnie. W ciągu ponad 60 mln. lat osady te poddane potężnemu ciśnieniu zmieniły się w lite skały.

 

 

Strona Główna
  zdjęcia: Tadeusz Zabrzewski
 e-mail